mercredi 22 février 2017

همه ملاهای صیغه کن را از حرم آقا رضا اخراج کرد

https://youtu.be/Y360owb2xOY
پوزشخواهی رهبر 38 حزب و سازمان سیاسی از اشتباه گرفتن سیاوش اوستا با دکتر حسن عباسی مشاور عالی سید علی خامنه ای
قاطی کردن سه نام و سه طرح و سه هدف
قاطی کردن نام سیاوش اوستا با دکتر حسن عباسی مشاور سید علی خامنه ای و حسین موسویان سفیر سابق ایران در آلمان
در پی اخبار جنجالی جاسوسی رایانه ای روسیه -هم پیمان ایران - در امریکا و بویژه در انتخابات هیلاری کلینتون اینک نامه های محرمانه به آقای دونالد ترامپ و نامه های ایشان به شخصیتهای ایرانی توسط یک شهروند ایرانی که رهبری 38 حزب و سازمان سیاسی را بعهده دارد بطور مخدوش و قاطی کردن نام افراد و اهداف پروژه ها در یک برنامه تلویزیونی مطرح شد که البته در برنامه بعد آقای دکتر اسدالله نصر اصفهانی از سیاوش اوستا پوزشخواهی کرد 
این برنامه کوتاه برای روشنگری بیشتر مهربان یاران تهیه شد زیرا پس از 22 سال از پروژه رژیم اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام که برای ضربه زدن به استاد سیاوش اوستا در کادر بدل سازی خود یکی از فرماندهان سپاه را با نام دکتر حسن عباسی توسط مزدوران مستقر در لس آنجلس بشهرت رساندند و هر چند از همان 22 سال پیش دکتر حسن عباسی در راستای اندیشه های اوستایی آریایی نامش را به سیاوش اوستا و دیوید عباسی تغییر داد اما رژیم قتل و جنایت نظام اسلامی تقریبا توانست نام دکتر حسن عباسی را توسط یکه سردار و پاسدار تند و خشن و مزدوران معتاد و خود فروش شبه اپوزیسیون مخدوش کند که حتی دوستان و فامیل ایشان نیز دچار شبهه و خطا بشوند
بویژه این اشتباه اخیر آقای دکتر اصفهانی که 38 حزب سیاسی ایران را رهبری میکند که اکثر رهبران این احزاب از دوستان دیرین استاد سیاوش اوشتا هستند و در سال دوهزار شخص سیاوش اوستا در برنامه های متفاوت و در نشریات نیمروز چاپ لندن و عصر امروز چاپ لس آنجلس و کیهان جهانی چاپ پاریس و در دهها صفحه اینترنتی این توطئه ی بدل سازی را افشا کرد اما چون سرمایه گزاری رژیم و بویژه محمع تشخیص مصلحت نظام مبلغ چند میلیون دلاری را برای این پروژه در هزینه داشت دشمن موفق شد تا تقریبا تمامی سایتهای سیاوش اوستا در ایران فیلتر شود و افراد ی را در سانسور و ترور شخصیت ایشان در تلاش کنند
بدین رو با انتشار هر چه بیشتر و گسترده تر این ویدیوی کوتاه در راه شبهه زدایی های خلق شده توشط نظام ستمکار کوشا باشیم
مشاوران امنیتی آقای دونالد ترامپ از افشای این سه نامه - با اهداف متضاد و شخصیتهایی از جناحهای مختلف فکری ایران- نگران شدند
اما سیاوش اوستا در پی پوزشخواهی رهبر 38 حزب و سازمان سیاسی ایران ترک مخاصمه را اعلام کرده و از آقای ترامپ خواست تا این مسئله را فراموش کنند
آقای دکتر نصر اصفهانی که سرهنگ بازنشسته و استاندار و وزیر کشور بوده است در سایت راسخون ایران اسلامی که در داخل کشور مدیریت میشود مردى فاضل، اندیشمند و صحیح‏
العمل خوانده شده است
http://rasekhoon.net/…/%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%…/
متنی که در راسخون اسلام ایرانی آمده است .:
در 1306 متولد شد. پس از انجام تحصیلات ابتدائى و متوسطه وارد آموزشگاه عالى شهربانى شد و پس از دو سال تحصیل با درجه‏ى رسدبان دومى در شهربانى استخدام گردید. وى دوره‏ى سه ساله‏ى دانشكده‏ى حقوق را پایان داد و رساله‏ى خود را در زمینه‏ى ارث در اسلام تدوین نمود و با تهیه‏ى جدولى در آن زمینه اسم و رسمى پیدا كرد. وقتى دوره‏ى دكتراى حقوق در ایران دائر شد، نصر اصفهانى دوره‏ى دكترا را طى كرد و دكتر در حقوق شناخته شد و آخرین سمت وى در شهربانى رئیس اداره‏ى طرح و برنامه‏ریزى بود. نصر اصفهانى در درجه‏ى سرهنگى بازنشسته شد و چندى در بخش خصوصى به كار پرداخت و سرانجام به استخدام در شركت هدیش درآمد. وقتى جمشید آموزگار در كابینه‏ى امیر عباس هویدا به وزارت كشور انتخاب گردید، تغییراتى در كادر استانداران داد از جمله دكتر نصر اصفهانى را به استاندارى كرمان برگزید. وى قریب دو سال در كرمان خدماتى انجام داد سپس به استاندارى فارس منصوب گردید و سرانجام در 1356 در كابینه‏ى دكتر جمشید آموزگار به سمت وزارت كشور معرفى شد و در تمام مدت نخست‏وزیرى آموزگار، داراى آن سمت بود. دكتر نصر اصفهانى در حین خدمت در شهربانى دوره‏هاى كوتاه مدت را در آمریكا طى نمود. رویهمرفته مردى فاضل، اندیشمند و صحیح‏العمل بود. پس از انقلاب اسلامى به آمریكا رفت و در آنجا به شغل آزاد پرداخت.
لیست 38 حزب و سازمان سیاسی که توسط ایشان رهبری میشود از این قرار است: اتحاد عشایر ایران،
انجمن ایران در دالاس،
انجمن ایرانی برای صلح و آزادی و عدالت،
انجمن زنان پارسی - سوئد،
انجمن فرهنگ ایرانزمین،
پیمان برای دمکراسی،
پشتیبانان جنبش دموکراسی،
جمعیت آزادیخواهان ایرانی در فرانسه،
جمعیت خرد پیشگان ریشه ای،
جنبش حمایت از مبارزات ملت ایران،
حزب پان ایرانیست خارج از کشور،
حزب سکولار دموکرات ایران،
حزب دموکرات مردم ایران،
رادیو آزادگان- سوئد،
سازمان ایران پاد- آریزونا،
سازمان ایران پاد- هوستن،
سازمان ایران پاد - لس آنجلس،
سازمان ایران پاد- دالاس،
سازمان ایران پاد- شمال تگزاس،
سازمان ایرانیان سکولار دمکرات،
سازمان پیام،
سازمان جوانان هوادار مشروطه پادشاهی - فرانسه،
سازمان سرباز،
سازمان سربازان آئین پادشاهی،
سازمان مشروطه خواهان ایران پادشاهی پارلمانی،
سازمان مشروطه خواهان بلوچ،
سازمان ملی میهنی ایران،
سازمان همبستگی ایرانیان،
سازمان همبستگی ایلات و عشایر،
سازمان همبستگی زنان ایران،
سازمان نگهبانان ایران جاوید،
شورای اتحاد و همبستگی نیویورک،
کانون اروپایی برای آموزش جهان بینی زرتشت،
کانون خرد،
کنگره همبستگی ایرانیان،
نگهبانان یکپارچگی ایران
https://youtu.be/PSl3EZk-45w

راز جنجال قاتل اهلی اختلافات رو حسادت پرستویی - گسترش شاهنامه خوانی

https://youtu.be/Y360owb2xOY
پوزشخواهی رهبر 38 حزب و سازمان سیاسی از اشتباه گرفتن سیاوش اوستا با دکتر حسن عباسی مشاور عالی سید علی خامنه ای
قاطی کردن سه نام و سه طرح و سه هدف
قاطی کردن نام سیاوش اوستا با دکتر حسن عباسی مشاور سید علی خامنه ای و حسین موسویان سفیر سابق ایران در آلمان
در پی اخبار جنجالی جاسوسی رایانه ای روسیه -هم پیمان ایران - در امریکا و بویژه در انتخابات هیلاری کلینتون اینک نامه های محرمانه به آقای دونالد ترامپ و نامه های ایشان به شخصیتهای ایرانی توسط یک شهروند ایرانی که رهبری 38 حزب و سازمان سیاسی را بعهده دارد بطور مخدوش و قاطی کردن نام افراد و اهداف پروژه ها در یک برنامه تلویزیونی مطرح شد که البته در برنامه بعد آقای دکتر اسدالله نصر اصفهانی از سیاوش اوستا پوزشخواهی کرد 
این برنامه کوتاه برای روشنگری بیشتر مهربان یاران تهیه شد زیرا پس از 22 سال از پروژه رژیم اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام که برای ضربه زدن به استاد سیاوش اوستا در کادر بدل سازی خود یکی از فرماندهان سپاه را با نام دکتر حسن عباسی توسط مزدوران مستقر در لس آنجلس بشهرت رساندند و هر چند از همان 22 سال پیش دکتر حسن عباسی در راستای اندیشه های اوستایی آریایی نامش را به سیاوش اوستا و دیوید عباسی تغییر داد اما رژیم قتل و جنایت نظام اسلامی تقریبا توانست نام دکتر حسن عباسی را توسط یکه سردار و پاسدار تند و خشن و مزدوران معتاد و خود فروش شبه اپوزیسیون مخدوش کند که حتی دوستان و فامیل ایشان نیز دچار شبهه و خطا بشوند
بویژه این اشتباه اخیر آقای دکتر اصفهانی که 38 حزب سیاسی ایران را رهبری میکند که اکثر رهبران این احزاب از دوستان دیرین استاد سیاوش اوشتا هستند و در سال دوهزار شخص سیاوش اوستا در برنامه های متفاوت و در نشریات نیمروز چاپ لندن و عصر امروز چاپ لس آنجلس و کیهان جهانی چاپ پاریس و در دهها صفحه اینترنتی این توطئه ی بدل سازی را افشا کرد اما چون سرمایه گزاری رژیم و بویژه محمع تشخیص مصلحت نظام مبلغ چند میلیون دلاری را برای این پروژه در هزینه داشت دشمن موفق شد تا تقریبا تمامی سایتهای سیاوش اوستا در ایران فیلتر شود و افراد ی را در سانسور و ترور شخصیت ایشان در تلاش کنند
بدین رو با انتشار هر چه بیشتر و گسترده تر این ویدیوی کوتاه در راه شبهه زدایی های خلق شده توشط نظام ستمکار کوشا باشیم
مشاوران امنیتی آقای دونالد ترامپ از افشای این سه نامه - با اهداف متضاد و شخصیتهایی از جناحهای مختلف فکری ایران- نگران شدند
اما سیاوش اوستا در پی پوزشخواهی رهبر 38 حزب و سازمان سیاسی ایران ترک مخاصمه را اعلام کرده و از آقای ترامپ خواست تا این مسئله را فراموش کنند
آقای دکتر نصر اصفهانی که سرهنگ بازنشسته و استاندار و وزیر کشور بوده است در سایت راسخون ایران اسلامی که در داخل کشور مدیریت میشود مردى فاضل، اندیشمند و صحیح‏
العمل خوانده شده است
http://rasekhoon.net/…/%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%…/
متنی که در راسخون اسلام ایرانی آمده است .:
در 1306 متولد شد. پس از انجام تحصیلات ابتدائى و متوسطه وارد آموزشگاه عالى شهربانى شد و پس از دو سال تحصیل با درجه‏ى رسدبان دومى در شهربانى استخدام گردید. وى دوره‏ى سه ساله‏ى دانشكده‏ى حقوق را پایان داد و رساله‏ى خود را در زمینه‏ى ارث در اسلام تدوین نمود و با تهیه‏ى جدولى در آن زمینه اسم و رسمى پیدا كرد. وقتى دوره‏ى دكتراى حقوق در ایران دائر شد، نصر اصفهانى دوره‏ى دكترا را طى كرد و دكتر در حقوق شناخته شد و آخرین سمت وى در شهربانى رئیس اداره‏ى طرح و برنامه‏ریزى بود. نصر اصفهانى در درجه‏ى سرهنگى بازنشسته شد و چندى در بخش خصوصى به كار پرداخت و سرانجام به استخدام در شركت هدیش درآمد. وقتى جمشید آموزگار در كابینه‏ى امیر عباس هویدا به وزارت كشور انتخاب گردید، تغییراتى در كادر استانداران داد از جمله دكتر نصر اصفهانى را به استاندارى كرمان برگزید. وى قریب دو سال در كرمان خدماتى انجام داد سپس به استاندارى فارس منصوب گردید و سرانجام در 1356 در كابینه‏ى دكتر جمشید آموزگار به سمت وزارت كشور معرفى شد و در تمام مدت نخست‏وزیرى آموزگار، داراى آن سمت بود. دكتر نصر اصفهانى در حین خدمت در شهربانى دوره‏هاى كوتاه مدت را در آمریكا طى نمود. رویهمرفته مردى فاضل، اندیشمند و صحیح‏العمل بود. پس از انقلاب اسلامى به آمریكا رفت و در آنجا به شغل آزاد پرداخت.
لیست 38 حزب و سازمان سیاسی که توسط ایشان رهبری میشود از این قرار است: اتحاد عشایر ایران،
انجمن ایران در دالاس،
انجمن ایرانی برای صلح و آزادی و عدالت،
انجمن زنان پارسی - سوئد،
انجمن فرهنگ ایرانزمین،
پیمان برای دمکراسی،
پشتیبانان جنبش دموکراسی،
جمعیت آزادیخواهان ایرانی در فرانسه،
جمعیت خرد پیشگان ریشه ای،
جنبش حمایت از مبارزات ملت ایران،
حزب پان ایرانیست خارج از کشور،
حزب سکولار دموکرات ایران،
حزب دموکرات مردم ایران،
رادیو آزادگان- سوئد،
سازمان ایران پاد- آریزونا،
سازمان ایران پاد- هوستن،
سازمان ایران پاد - لس آنجلس،
سازمان ایران پاد- دالاس،
سازمان ایران پاد- شمال تگزاس،
سازمان ایرانیان سکولار دمکرات،
سازمان پیام،
سازمان جوانان هوادار مشروطه پادشاهی - فرانسه،
سازمان سرباز،
سازمان سربازان آئین پادشاهی،
سازمان مشروطه خواهان ایران پادشاهی پارلمانی،
سازمان مشروطه خواهان بلوچ،
سازمان ملی میهنی ایران،
سازمان همبستگی ایرانیان،
سازمان همبستگی ایلات و عشایر،
سازمان همبستگی زنان ایران،
سازمان نگهبانان ایران جاوید،
شورای اتحاد و همبستگی نیویورک،
کانون اروپایی برای آموزش جهان بینی زرتشت،
کانون خرد،
کنگره همبستگی ایرانیان،
نگهبانان یکپارچگی ایران
https://youtu.be/PSl3EZk-45w

حمله به ایران با بروی کار آمدن دونالد ترامپ

https://youtu.be/Y360owb2xOY
پوزشخواهی رهبر 38 حزب و سازمان سیاسی از اشتباه گرفتن سیاوش اوستا با دکتر حسن عباسی مشاور عالی سید علی خامنه ای
قاطی کردن سه نام و سه طرح و سه هدف
قاطی کردن نام سیاوش اوستا با دکتر حسن عباسی مشاور سید علی خامنه ای و حسین موسویان سفیر سابق ایران در آلمان
در پی اخبار جنجالی جاسوسی رایانه ای روسیه -هم پیمان ایران - در امریکا و بویژه در انتخابات هیلاری کلینتون اینک نامه های محرمانه به آقای دونالد ترامپ و نامه های ایشان به شخصیتهای ایرانی توسط یک شهروند ایرانی که رهبری 38 حزب و سازمان سیاسی را بعهده دارد بطور مخدوش و قاطی کردن نام افراد و اهداف پروژه ها در یک برنامه تلویزیونی مطرح شد که البته در برنامه بعد آقای دکتر اسدالله نصر اصفهانی از سیاوش اوستا پوزشخواهی کرد 
این برنامه کوتاه برای روشنگری بیشتر مهربان یاران تهیه شد زیرا پس از 22 سال از پروژه رژیم اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام که برای ضربه زدن به استاد سیاوش اوستا در کادر بدل سازی خود یکی از فرماندهان سپاه را با نام دکتر حسن عباسی توسط مزدوران مستقر در لس آنجلس بشهرت رساندند و هر چند از همان 22 سال پیش دکتر حسن عباسی در راستای اندیشه های اوستایی آریایی نامش را به سیاوش اوستا و دیوید عباسی تغییر داد اما رژیم قتل و جنایت نظام اسلامی تقریبا توانست نام دکتر حسن عباسی را توسط یکه سردار و پاسدار تند و خشن و مزدوران معتاد و خود فروش شبه اپوزیسیون مخدوش کند که حتی دوستان و فامیل ایشان نیز دچار شبهه و خطا بشوند
بویژه این اشتباه اخیر آقای دکتر اصفهانی که 38 حزب سیاسی ایران را رهبری میکند که اکثر رهبران این احزاب از دوستان دیرین استاد سیاوش اوشتا هستند و در سال دوهزار شخص سیاوش اوستا در برنامه های متفاوت و در نشریات نیمروز چاپ لندن و عصر امروز چاپ لس آنجلس و کیهان جهانی چاپ پاریس و در دهها صفحه اینترنتی این توطئه ی بدل سازی را افشا کرد اما چون سرمایه گزاری رژیم و بویژه محمع تشخیص مصلحت نظام مبلغ چند میلیون دلاری را برای این پروژه در هزینه داشت دشمن موفق شد تا تقریبا تمامی سایتهای سیاوش اوستا در ایران فیلتر شود و افراد ی را در سانسور و ترور شخصیت ایشان در تلاش کنند
بدین رو با انتشار هر چه بیشتر و گسترده تر این ویدیوی کوتاه در راه شبهه زدایی های خلق شده توشط نظام ستمکار کوشا باشیم
مشاوران امنیتی آقای دونالد ترامپ از افشای این سه نامه - با اهداف متضاد و شخصیتهایی از جناحهای مختلف فکری ایران- نگران شدند
اما سیاوش اوستا در پی پوزشخواهی رهبر 38 حزب و سازمان سیاسی ایران ترک مخاصمه را اعلام کرده و از آقای ترامپ خواست تا این مسئله را فراموش کنند
آقای دکتر نصر اصفهانی که سرهنگ بازنشسته و استاندار و وزیر کشور بوده است در سایت راسخون ایران اسلامی که در داخل کشور مدیریت میشود مردى فاضل، اندیشمند و صحیح‏
العمل خوانده شده است
http://rasekhoon.net/…/%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%…/
متنی که در راسخون اسلام ایرانی آمده است .:
در 1306 متولد شد. پس از انجام تحصیلات ابتدائى و متوسطه وارد آموزشگاه عالى شهربانى شد و پس از دو سال تحصیل با درجه‏ى رسدبان دومى در شهربانى استخدام گردید. وى دوره‏ى سه ساله‏ى دانشكده‏ى حقوق را پایان داد و رساله‏ى خود را در زمینه‏ى ارث در اسلام تدوین نمود و با تهیه‏ى جدولى در آن زمینه اسم و رسمى پیدا كرد. وقتى دوره‏ى دكتراى حقوق در ایران دائر شد، نصر اصفهانى دوره‏ى دكترا را طى كرد و دكتر در حقوق شناخته شد و آخرین سمت وى در شهربانى رئیس اداره‏ى طرح و برنامه‏ریزى بود. نصر اصفهانى در درجه‏ى سرهنگى بازنشسته شد و چندى در بخش خصوصى به كار پرداخت و سرانجام به استخدام در شركت هدیش درآمد. وقتى جمشید آموزگار در كابینه‏ى امیر عباس هویدا به وزارت كشور انتخاب گردید، تغییراتى در كادر استانداران داد از جمله دكتر نصر اصفهانى را به استاندارى كرمان برگزید. وى قریب دو سال در كرمان خدماتى انجام داد سپس به استاندارى فارس منصوب گردید و سرانجام در 1356 در كابینه‏ى دكتر جمشید آموزگار به سمت وزارت كشور معرفى شد و در تمام مدت نخست‏وزیرى آموزگار، داراى آن سمت بود. دكتر نصر اصفهانى در حین خدمت در شهربانى دوره‏هاى كوتاه مدت را در آمریكا طى نمود. رویهمرفته مردى فاضل، اندیشمند و صحیح‏العمل بود. پس از انقلاب اسلامى به آمریكا رفت و در آنجا به شغل آزاد پرداخت.
لیست 38 حزب و سازمان سیاسی که توسط ایشان رهبری میشود از این قرار است: اتحاد عشایر ایران،
انجمن ایران در دالاس،
انجمن ایرانی برای صلح و آزادی و عدالت،
انجمن زنان پارسی - سوئد،
انجمن فرهنگ ایرانزمین،
پیمان برای دمکراسی،
پشتیبانان جنبش دموکراسی،
جمعیت آزادیخواهان ایرانی در فرانسه،
جمعیت خرد پیشگان ریشه ای،
جنبش حمایت از مبارزات ملت ایران،
حزب پان ایرانیست خارج از کشور،
حزب سکولار دموکرات ایران،
حزب دموکرات مردم ایران،
رادیو آزادگان- سوئد،
سازمان ایران پاد- آریزونا،
سازمان ایران پاد- هوستن،
سازمان ایران پاد - لس آنجلس،
سازمان ایران پاد- دالاس،
سازمان ایران پاد- شمال تگزاس،
سازمان ایرانیان سکولار دمکرات،
سازمان پیام،
سازمان جوانان هوادار مشروطه پادشاهی - فرانسه،
سازمان سرباز،
سازمان سربازان آئین پادشاهی،
سازمان مشروطه خواهان ایران پادشاهی پارلمانی،
سازمان مشروطه خواهان بلوچ،
سازمان ملی میهنی ایران،
سازمان همبستگی ایرانیان،
سازمان همبستگی ایلات و عشایر،
سازمان همبستگی زنان ایران،
سازمان نگهبانان ایران جاوید،
شورای اتحاد و همبستگی نیویورک،
کانون اروپایی برای آموزش جهان بینی زرتشت،
کانون خرد،
کنگره همبستگی ایرانیان،
نگهبانان یکپارچگی ایران
https://youtu.be/PSl3EZk-45w

اشتباه گرفتن سیاوش اوستا با دکتر حسن عباسی مشاور عالی خامنه ای - پس22 سال

https://youtu.be/Y360owb2xOY
پوزشخواهی رهبر 38 حزب و سازمان سیاسی از اشتباه گرفتن سیاوش اوستا با دکتر حسن عباسی مشاور عالی سید علی خامنه ای
قاطی کردن سه نام و سه طرح و سه هدف
قاطی کردن نام سیاوش اوستا با دکتر حسن عباسی مشاور سید علی خامنه ای و حسین موسویان سفیر سابق ایران در آلمان
در پی اخبار جنجالی جاسوسی رایانه ای روسیه -هم پیمان ایران - در امریکا و بویژه در انتخابات هیلاری کلینتون اینک نامه های محرمانه به آقای دونالد ترامپ و نامه های ایشان به شخصیتهای ایرانی توسط یک شهروند ایرانی که رهبری 38 حزب و سازمان سیاسی را بعهده دارد بطور مخدوش و قاطی کردن نام افراد و اهداف پروژه ها در یک برنامه تلویزیونی مطرح شد که البته در برنامه بعد آقای دکتر اسدالله نصر اصفهانی از سیاوش اوستا پوزشخواهی کرد 
این برنامه کوتاه برای روشنگری بیشتر مهربان یاران تهیه شد زیرا پس از 22 سال از پروژه رژیم اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام که برای ضربه زدن به استاد سیاوش اوستا در کادر بدل سازی خود یکی از فرماندهان سپاه را با نام دکتر حسن عباسی توسط مزدوران مستقر در لس آنجلس بشهرت رساندند و هر چند از همان 22 سال پیش دکتر حسن عباسی در راستای اندیشه های اوستایی آریایی نامش را به سیاوش اوستا و دیوید عباسی تغییر داد اما رژیم قتل و جنایت نظام اسلامی تقریبا توانست نام دکتر حسن عباسی را توسط یکه سردار و پاسدار تند و خشن و مزدوران معتاد و خود فروش شبه اپوزیسیون مخدوش کند که حتی دوستان و فامیل ایشان نیز دچار شبهه و خطا بشوند
بویژه این اشتباه اخیر آقای دکتر اصفهانی که 38 حزب سیاسی ایران را رهبری میکند که اکثر رهبران این احزاب از دوستان دیرین استاد سیاوش اوشتا هستند و در سال دوهزار شخص سیاوش اوستا در برنامه های متفاوت و در نشریات نیمروز چاپ لندن و عصر امروز چاپ لس آنجلس و کیهان جهانی چاپ پاریس و در دهها صفحه اینترنتی این توطئه ی بدل سازی را افشا کرد اما چون سرمایه گزاری رژیم و بویژه محمع تشخیص مصلحت نظام مبلغ چند میلیون دلاری را برای این پروژه در هزینه داشت دشمن موفق شد تا تقریبا تمامی سایتهای سیاوش اوستا در ایران فیلتر شود و افراد ی را در سانسور و ترور شخصیت ایشان در تلاش کنند
بدین رو با انتشار هر چه بیشتر و گسترده تر این ویدیوی کوتاه در راه شبهه زدایی های خلق شده توشط نظام ستمکار کوشا باشیم
مشاوران امنیتی آقای دونالد ترامپ از افشای این سه نامه - با اهداف متضاد و شخصیتهایی از جناحهای مختلف فکری ایران- نگران شدند
اما سیاوش اوستا در پی پوزشخواهی رهبر 38 حزب و سازمان سیاسی ایران ترک مخاصمه را اعلام کرده و از آقای ترامپ خواست تا این مسئله را فراموش کنند
آقای دکتر نصر اصفهانی که سرهنگ بازنشسته و استاندار و وزیر کشور بوده است در سایت راسخون ایران اسلامی که در داخل کشور مدیریت میشود مردى فاضل، اندیشمند و صحیح‏
العمل خوانده شده است
http://rasekhoon.net/…/%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%…/
متنی که در راسخون اسلام ایرانی آمده است .:
در 1306 متولد شد. پس از انجام تحصیلات ابتدائى و متوسطه وارد آموزشگاه عالى شهربانى شد و پس از دو سال تحصیل با درجه‏ى رسدبان دومى در شهربانى استخدام گردید. وى دوره‏ى سه ساله‏ى دانشكده‏ى حقوق را پایان داد و رساله‏ى خود را در زمینه‏ى ارث در اسلام تدوین نمود و با تهیه‏ى جدولى در آن زمینه اسم و رسمى پیدا كرد. وقتى دوره‏ى دكتراى حقوق در ایران دائر شد، نصر اصفهانى دوره‏ى دكترا را طى كرد و دكتر در حقوق شناخته شد و آخرین سمت وى در شهربانى رئیس اداره‏ى طرح و برنامه‏ریزى بود. نصر اصفهانى در درجه‏ى سرهنگى بازنشسته شد و چندى در بخش خصوصى به كار پرداخت و سرانجام به استخدام در شركت هدیش درآمد. وقتى جمشید آموزگار در كابینه‏ى امیر عباس هویدا به وزارت كشور انتخاب گردید، تغییراتى در كادر استانداران داد از جمله دكتر نصر اصفهانى را به استاندارى كرمان برگزید. وى قریب دو سال در كرمان خدماتى انجام داد سپس به استاندارى فارس منصوب گردید و سرانجام در 1356 در كابینه‏ى دكتر جمشید آموزگار به سمت وزارت كشور معرفى شد و در تمام مدت نخست‏وزیرى آموزگار، داراى آن سمت بود. دكتر نصر اصفهانى در حین خدمت در شهربانى دوره‏هاى كوتاه مدت را در آمریكا طى نمود. رویهمرفته مردى فاضل، اندیشمند و صحیح‏العمل بود. پس از انقلاب اسلامى به آمریكا رفت و در آنجا به شغل آزاد پرداخت.
لیست 38 حزب و سازمان سیاسی که توسط ایشان رهبری میشود از این قرار است: اتحاد عشایر ایران،
انجمن ایران در دالاس،
انجمن ایرانی برای صلح و آزادی و عدالت،
انجمن زنان پارسی - سوئد،
انجمن فرهنگ ایرانزمین،
پیمان برای دمکراسی،
پشتیبانان جنبش دموکراسی،
جمعیت آزادیخواهان ایرانی در فرانسه،
جمعیت خرد پیشگان ریشه ای،
جنبش حمایت از مبارزات ملت ایران،
حزب پان ایرانیست خارج از کشور،
حزب سکولار دموکرات ایران،
حزب دموکرات مردم ایران،
رادیو آزادگان- سوئد،
سازمان ایران پاد- آریزونا،
سازمان ایران پاد- هوستن،
سازمان ایران پاد - لس آنجلس،
سازمان ایران پاد- دالاس،
سازمان ایران پاد- شمال تگزاس،
سازمان ایرانیان سکولار دمکرات،
سازمان پیام،
سازمان جوانان هوادار مشروطه پادشاهی - فرانسه،
سازمان سرباز،
سازمان سربازان آئین پادشاهی،
سازمان مشروطه خواهان ایران پادشاهی پارلمانی،
سازمان مشروطه خواهان بلوچ،
سازمان ملی میهنی ایران،
سازمان همبستگی ایرانیان،
سازمان همبستگی ایلات و عشایر،
سازمان همبستگی زنان ایران،
سازمان نگهبانان ایران جاوید،
شورای اتحاد و همبستگی نیویورک،
کانون اروپایی برای آموزش جهان بینی زرتشت،
کانون خرد،
کنگره همبستگی ایرانیان،
نگهبانان یکپارچگی ایران
https://youtu.be/PSl3EZk-45w