lundi 2 mars 2015

هرانسانی از هر تيره و ريشه و فرهنگ و ميهنی با پذيرش ۱۲ فرمان و سدره پوشی اهورائی ميتواند اوستائی زرتشتی شود و ديگران را نيز بدين راه که راه راستی نيکی و بهروزی ميباشد راهنما باشد اگرمايليد تا گواهی اوستائی و زرتشتی شدن خود را دريافت کنيد فرم را پر کرده و برای ما روان کنيد اينجا کليک کنيد Joignez-vous aux pensées et aux philosophies rationnelles et laïques de Zaratoustra (Awesta) Join to the thoughts and rational and laic philosophies of Zaratoustra (Awesta) مهربان ياران به بيشماران جهان بپيونديد و برای آئين اوستا پر و پرده بگشائيد

Custom Search
PARSI  پارسی
ENGLISH   انگليسی
FRANCAIS   فرانسوی  
Ahooramazda.net -اهورامزدا دات نت- چگونه زرتشتی شویم؟-
مهربان یار گرامی اگر تمامی محتویات دو سایت زرتشت دات اف آر  و اهورا مزدا دات نت را خوانده و فهمیده و پذیرفته اید مهر ورزیده و با کلیک در همینجا گواهی اوستائی و نو زرتشتی خود را پس از نهادن نامتان چاپ کرده و آنرا قاب گرفته و در جایگاهی مناسب نگهداری کنید توجه داشته باشید که ما دین نو و تازه ای را تبلیغ نمیکنیم بلکه با پذیریش دوارده فرمان اوستا  و با تکیه بر تاریخ و تمدن و فرهنک هفت هزار ساله خود همه با هم در راه و جهت بهشت کردن این زندگی با باور به اهورامزدا و آئین اوستا و با نیکی در پندار و گفتار و کردار و مهرورزی و آسایش و آرامش و پویش جوئی  جهانیان بویژه پارسی گویان را دنبال میکنیم
 
 
 
بدون يک ديگرگونی فرهنگی در انديشه     ديگرسازی سياسی در جامعه غير ممکن است آثار انديشمندان و روشنگران جهان آريائی را بخوانيد ببينيد و بشنويد و به ديگران پيشکش کنيد
Ferydoun JoneydiKourosh Aria ManeshMasoud Ansari RoshangarSiyavash AWESTA
Parviz SayyadKeyvan DashtiReza FazeliForoud Foladvand
Shojaeddin ShafaHoushang MoeinzadehAle DalfakMasoud Sepand
Ali MirfetrousBahram MoshiriHomer abramianFarid
Ali Akbar JafaeiKamran JamshidiKoros PardisSoudabe Dashti
 
 
 
 
 
 
www.ahooramazda.net
 
 


www.mehrtv.fr
تلویزیون بزبان فرانسوی 
 
www.mehrtv.com
  تلویزیون بزبان پارسی 
 
www.azadi.be
مجموعه هزاران مقاله بزبان پارسی 
 
www.avairan.com
رادیو آوای ایران از سال ۱۹۸۵ 
 
www.erchad.com
مجموعه مقالات بزبان فرانسوی 
 
www.irani.be
فرهنگسرای شهرفرنگ 
 
www.awesta.eu
سایت سیاوش اوستا پارسی  
 
www.awesta.fr
سایت سیاوش اوستا به فرانسه
 
www.awesta.org
سایت سیاوش اوستا انگلیسی 
 
www.4iran.eu
 
www.7000sal.com
سالنامه هفت هزار ساله
 
www.ahooramazda.net
پیام آوران خرد
 
www.zartosht.fr
 
مهربان يار پيش از پر کردن فرم پيوست به اين آثار نگاهی بينداز
 

 
 
 

 
 
فروهر و تشريح آن
 


 Ahooramazda.net


من آريائيم سروده مسعود سپند و صدای بانو مريم 
  
بدون يک ديگرگونی فرهنگی در انديشه  ديگرسازی سياسی در جامعه غير ممکن است آثار انديشمندان و روشنگران جهان آريائی را بخوانيد ببينيد و بشنويد و به ديگران پيشکش کنيد
1856857
 100108
شناسنامه و گذرنامه برتر شما در سراسر جهان بویژه در برابر چشمان بیگانه همین سالنامه 7077 آریایی میترایی میباشد
 مهربان یار گرامی سالنامه هفت هزار ساله غیر دینی و غیر سیاسی میباشد و بر اساس نخستین تمدن بشری که توسط میترا پایه گذاری شده است تنظیم شده است
ما در سال 7077 ایرانی هستیم برابر با 2013 و 2014 زایشی و 1392 تازی   
 
ما از هر جایگاه موزائیک رنگارنگ ایران که باشیم ایرانی هستیم کرد و لر و بختیاری و سیستانی و ارمنی و تاجیکی و ترکمن و افغانی و گیلکی و مازندرانی و آتورپاتی و خراسانی و کهکولیه ای وبلوچ و دیلمی  و پارسی و دیگر تبار آریائی  به بهره وری از این سالنامه مینازیم و در همه جا از این روزشمار پر افتخار بهره میبریم
در کنگره جهانی نو زرتشتی های جهان *همبستگی فرهنگ جهانی اوستا *  هفجا *  که در نوروز امسال برگزار شد بپاس بزرگداشت رضاشاه بزرگ پدر ایران نوین روزشمار آریایی میترایی ار هنگام پادشاهی او گزیده شد سال 7077 آریایی میترایی
 
برای چاپ آگهی خود در این سالنامه اینجا کلیک کنید
تلفن  0018182320778  info@7000sal.com
برای دریافت سالنامه آریایی میترایی اینجا کنید

برای دیدن تمامی صفحات سالنامه 7077 آریایی میترایی کلیک بفرمایید
روی دوم جلد سالنامه 7077 آریایی میترایی
روی سوم جلد سالنامه 7077 آریایی میترایی
روی چهارم جلد سالنامه 7077 آریایی میترایی
  صفحات کامل سالنامه  7077 آریایی میترایی
تمامی آگهیهای سالنامه 7077 آریایی میترایی لیست پزشکان و رستورانها و دیگر مشاغل ایرانی در فرانسه
 
ای اهورامزدا!! آفریننده دانا و توانای ما تو  هستی  و هر دیگرگونی  و شدنی  در اراده تو و به  خواست  و کوشش  و تلاش  ماست ما را بسوی برتری و بهتری یاری کن
ای دیگر سازنده دلها و دیده ها 
ای گرداننده روزها و شبها 
ای دیگر سازنده بودنها و  تواناییها دیگرگون  ساز بودنمان را به بهترین بودنها
تا توانی در جهان مهرورز و شادی آفرین و  آرامش بخش و یار جو باش
نیایش نوروزی   از سیاوش اوستا
درود بر پروردگار بزرگ و توانائی که نور و روشنائی را در سیاهی و تاریکی آفرید و این دو را از هم، دیگر نمود و فرمان به ستایش نور داد که نیکو بود.
درود بر پیام آوران آزادیبخش و خردمند و مهرگستر، میترا، زرتشت، اسپارتاکوس پیروز ، بودای انسان ساز، کوروش آزادیبخش و رهاننده ی جانباز، مانی و مزدک برابرجو.
درود به بابک خرم دین، خیام کیوان نیشابوری، فردوسی پیروز پارسی، حافظ رند شیراز، مولوی فرزند بلخ و بخارا، عین القضات، سهروردی. درود بر کسروی و دشتی. درود بر کوروش آریامنش. درود بر زرتشتها و تشت زرین آرامش، آسایش، آگاهی، خرد و دانش.
درود بر یزدان پاک که با مهر و مهربانی رامش آفرینی و شادی و عشق را در هر کجای این جهان زیبا برای هر اندیشه و با هر ریشه با پیمان به پیوند دلها برایمان یادگار گذاشت تا شب تاریک را به نور خورشید، زمستان سرد را به بهار سرسبز، تنهایی را به همراهی، درد را به تندرستی، خشم و کینه را به گذشت و بخشش بسپاریم.
پروردگارا در این هنگام دل انگیز و زیبائی که جهان و هستی پایان گردش سالانه زمین بر پیرامون خورشید پرفروغ و آذرخش هستی جشن میگیرید همه ما با هم همآوا و همدل از اهورا مزدای بزرگ خداوند دانائی و توانائی رامشخواهی و آرامش گستر خواهان روزها، هفته ها، ماهها و سالهای سرشار از آرامش، آسایش، تندرستی، شادی و مهربانی هستیم.
مهربان یاران در این سال نو به جستجوی تنگدستان و تهیدستان کوچه و خیابان و شهر و روستای خود بروید و شیرینی و شهد و شام شراب و آشامیدنی خویش را با آنها بخش کنید.
تنگدستیها و تهیدستیها و نیازمندیهای بسیاری از این مهربان یاران را شما نمیبینید بدین رو باید در پی آنها بگردید و در پنهان و در تاریکی یاریشان کنید و سفره مهر و عشق و روشنائی و لبخند را در خانه هایشان بگسترانید.

با گرمترین شادباشهای نوروز سال 
7077 آریائی میترائی به شما مهربان یاران

روزشمار سال 7077 آریایی میترایی
سال بیستم و سوم
اندیشه پی ریز و بنیانگذار  سیاوش اوستا
آرایش : مورگان اوستا
پیوندهای همگانی و پاسخور: سارا
ویراستاری و بخش سینمایی: علی عباسی 
با همکاری: سمیرا، و ژانت 
Facebook GoogleYouTubeTwitter  Myspace  YahooAmazon Bibliothèque National FrWikipedia
هنگام دیگر شدن سال 7077 آریائی میترائی

به هنگام پاریس  Paris France

تیر شید سی ام اسپند ماه برابر با بیستم مارس
ساعت دوازده و دو دقیقه 

Tehran/Iran تهران time:

لحظه تحويل سال 7077 آریایی میترایی
ساعت 14 و 32 دقيقه  روز چهارشنبه 30 اسفند 1391 تازی هجري شمسي 

Los Angeles time:

Wednesday March 20th 2013, 04:02 AM
لس آنجلس: ساعت 04:02 صبح زود - چهارشنبه 20 مارس 2013

 
برای دیدن سالنامه ها و آگهیهای سالهای گذشته به پایین همین صفحه بروید
 
چرا سال 7077 آریایی میترایی؟
سالنامه 7077 آریایی میترایی
هفت هزار سال تمدن شهر سازی و شهریگری ایران و 77 سال از آنروزی که رضا شاه بزرگ نوسازی و مدرنیزاسیون ایران را آغاز کرد. رضا شاه بزرگ که از تهیدستی و سربازی به پادشاهی رسید میخواست جمهوری ایران را پایه بگذارد که روحانیون مخالفت کردند رضا شاه  اقتدار روحانیت را محدود کرد و نظام آموزشی را از آنها گرفته و مدرسه و دانشگاه را آفرید و زنان را از پوشش سیاه تازیان رهانید وهمو نام خانوادگی و شناسنامه را آورده و دانشجو بخارج روان کرده و راه آهن و جاده های آسفالت و تاریخ خورشیدی را بما ارمغان داد و بخاطر پیشگیری از ورود نیروهای بیگانه به ایران اعلام بیطرفی کرد و به یهودیان سراسر جهان امکان داد تا با مراجعه به سفارتخانه های ایران گذرنامه ایرانی گرفته و از طریق ایران به اسرائیل رفته و جانشان را از نازیها برهانند
امروز پس از بیش از شصت سال که انگلیس و آمریکه که اروپا را از نازیها نجات دادند همچنان خود را طلبکار کشورهای اروپایی دانسته و نفوذ بالایی در اروپا دارند اما رضا شاه نمیخواست تا ایران ما بسان امروز پس از اشغال مستعمره انگلیس باشد...
ای اهورا مزدا  آفریننده دانا و توانای ما تو هستی  و هر دیگرگونی و شدنی در اراده تو و تلاش و کوشش ما شدنی است ما را بسوی برتری و بهتری یاری کن!
ای دیگر سازنده دلها و دیده ها و ای گرداننده روزها و شبها! ای دیگر سازنده بودنها و توانائیها ! دیگر ساز بودنمان را به برترین و بهترین و شادترین بودنها.
تا توانی در جهان مهرورز و شادی آفرین و آرامش بخش و یار جو و خردمند و خوش اندیش باش
 
 
 
 

 
Laïcité, Éducation et Culture Mondiale de la Pensée de ZARATHOUSTRA
(ZOROASTRE ou ZARATOUSTRA ou Zartosht) زرتشت 
Institut Awesta - 66 av des CHAMPS ELYSEES 75008  Paris FRANCE Tel: 01 45 63 02 63 - 06 87 81 61 44  Fax:: 01 45 61 21 12
چگونه زرتشتی و اوستائی شویم؟ 
Engliche   who is  Zoroaster&  Avesta?     Persia 7000 years of Civilization
بخشنودی اهورا مزدا
آئین اوستا دین نیست بلکه آئین و دستور و فرمان زندگی  است بر پایه خرد و باور به دانای توانایی که پروردگار هستی و فلسفه بهزیستی و بهی است و ما سازندگان بهشت در همین جهانیم
اگر برای گرفتن پناهندگی مایل بدریافت گواهی هستید با ما پیوند برقرار نکید پیوستن به جهان اوستائی بر پایه باور دل و تا پای جان در راهش رفتن است با سه پند نیکی در پندار و گفتار و کردار و باور به اهورامزدا و خرد انسانی و مردم سالاری خردمندانه و لائیک و غیر دینی و مهرورزی و ما با خروج مغزها و نیروهای جوان و پرکار از کشور اهورائی مخالفیم و نمیخواهیم که کشور را به دشمن بسپاریم و همه خارج شویم بلکه تلاش ما برای بازگشت خردمندان و دانشمندان و فرهیختگان است برای ساختن ایرانی آباد و آزاد و آسوده و آرام
I am a follower of AVESTA! (Zoroastre) From AVESTA, wisdom tendency, kindness, Aryan, Persian, Mithraism to Zoroaster, the messenger of well thinking, well talking and well acting to Manes, a thinker and artist who has drown what Buddha and Jesus had thought…to Mazdak, the first socialist in the world to Cyrus the great whom has been mentioned both in Old Testament and history as the saviour of Jews and one who has written the first human rights’ law and also to the Iranians’ artistic, historic, civilized and thoughtful resistance against Arabs’ attack and Islamic fanaticism by means of the quatrains of  scholar Omar Khayyam Neyshapoori and the lyric poems of Hafiz Shirazi … and 7000 years old hills located in Silak Kashan and Pamir plains in Tajikistan and Buddha’s statues in Afghanistan … and fire-temples in Azerbaijan and the burned city in Sistan and Baluchistan… and 7000 years proud history of the people who have lived in Iran’s great plateau by their different culture from Ilamids to Medes.
To find out more about the historical precedent of my people and my country and also about our laic and wise thoughts read this book
آئین اوستا دین تازه و یا کهنه ای نیست بلکه فلسفه و اندیشه و شیوه زنذگی پاک و اهورائی و مهرورزی با تمامی آفریده ها از هر قوم و قبیله و تبار و تفکری است با تکیه بر نیکی در پندار و گفتار و کردار و آرامش و رامش و آسایش خواهی و جستن آن در هر هنگامه و جایگاهی برای بهسازی و بهشت آفرینی در همین زندگی ئ باور به اهورامزدا پروردگار دانا و توانا و خردمندی که جز نیکی و پاکی نیافریده است
از هم اکنون که اراده کردید تا به بیشماران جهان نو زرتشتی بپیوندید شما پاره ای از پیکره ی کهن همبستگی جهانی فرهنگ اوستایی و نو زرتشتی هستید از ما نخواهید که دیگران را بشما بشناسانیم برای حفظ امنیت و آسایش یارین هر گروهی کسانی را میشناسد که خودش و خودشان آنها را با ما همراه کرده اند و چون همبستگی و پیوستن بما اندیشه است هیچ نیازی به ثبت و درج و کارت شناسایی ندارد اما آگاه باشید که بزودی و آنگاه که جان یاران از گزند پایوران به تفکر جاهلی صحراگردان مصون باشد شما  میلیونها انسان آزاده  که هر روز یکدیگر را در کوچه و خیابانها و خانه های سراسر جهان میبینید یکدیگر را در آغوش خواهید کشید و امروز هر آنکس که نیکی در پندار و گفتار و کردار دارد و پارسی سخن میگوید و نام پارسی برای خود برگزیده است و از تاریخ هفت هزار ساله بهره میبرد و نشان فروهر را با خود دارد . و اوستا را پیشوا و راهبر خود میداند و بوجود رهبر در هر دورانی باور دارد نو زرتشتی میباشد و یار و همراه و پشتیبان شما میباشد
مهربان یار گرامی نخستین گام شما در راه اوستا یاری رسانی به جنبش خردگرایی و اوستایی نوین سرزمین اهورائی اوستا و زرتشت بزرگ میباشد که در مرزهای هیچ کشوری محدود و بسته نمیشود  بدین رو از هم اکنون تلاش خود را برای گسترش اندیشه های پیام آوران خرد آغاز کرده و از هر راه و شیوه ای که میتوانید در پخش اندیشه ها و گفتار و سخنها و کتابها و مقالات تلاش کنید با کلیک در اینجا به لینکهایی میرسید که میتوانید هر روز بخشی از آنها را از طریق اینترنت و ایمیل و تویوتر و فیسبوک و دیکر راه بطور مرتب پخش کنید و برای آگاهی دیگران این دریای دانش را به اشتراک بگذارید
مهربان یار گرامی برای پیوستن به آیین نیاکان به موارد زیر توجه کنید نخست اینکه از ما نخواهید که دیگر یاران و یا معابد و دفاتر و جایگاههایی که یاران  گردهم می آیند را بشما بگوئیم بخاطر مسائل امنیتی هر پیوسته به آیین اوستا خودش میداند و خودش و یارانش که چگونه گردهم آیند و چگونه تلاش کنند  برای ایتکار شما باید دو کار بکنید تما نوشته ها و کارهای رادیو وتلویزیونی که در سایتهای ما و برگهای فیسبوک آمده است را بخوانید و خوب فرابگیرید و به دیگران منتقل کنید دیگر اینکه رهبری را بشناسید و کارها را خود جوش در سراسر جهان پراکنده کنید رهبران فکری ما به ترتیب الفبا این فرهیختگان هستند دکتر کوروش آریامنش - دکتر مسعود انصاری - استاد سیاوش اوستا - کدبان کیوان دشتی- مسعود سپند -  - دکتر شفا - دکتر فریدون جنیدی - پرویز صیاد -رضا فاضلی - فرود فولادوند
به آیین نیاکان خود بپیوندید
 
از نامهای زیبای ایرانی بهره ببرید و نام خود و خویشان و یاران را دیگر کنید
 

بما در فیسبوک  بپیوندید
 
 

.
 
 
 
 
 
 
 
 
بخشنودی اهورا مزدا
هرانسانی از هر تيره و ريشه و فرهنگ و ميهنی با پذيرش ۱۲ فرمان و سدره پوشی اهورائی ميتواند اوستائی زرتشتی شود و ديگران را نيز بدين راه که راه راستی نيکی و بهروزی ميباشد راهنما باشد
مهربان یار گرامی اگر تمامی محتویات دو سایت زرتشت دات اف آر  و اهورا مزدا دات نت را خوانده و فهمیده و پذیرفته اید مهر ورزیده و با کلیک در همینجا گواهی اوستائی و نو زرتشتی خود را پس از نهادن نامتان چاپ کرده و آنرا قاب گرفته و در جایگاهی مناسب نگهداری کنید توجه داشته باشید که ما دین نو و تازه ای را تبلیغ نمیکنیم بلکه با پذیریش دوارده فرمان اوستا  و با تکیه بر تاریخ و تمدن و فرهنک هفت هزار ساله خود همه با هم در راه و جهت بهشت کردن این زندگی با باور به اهورامزدا و آئین اوستا و با نیکی در پندار و گفتار و کردار و مهرورزی و آسایش و آرامش و پویش جوئی  جهانیان بویژه پارسی گویان را دنبال میکنیم
بسیار مهم  مهرورزیده و پیش از اینکه فرم را پر کنید  تمامی برگها و آگاهیهای این سایت و سایت اهورا مزدا دات نت را بخوانیدhttp://ahooramazda.net
را با شکیبائی و نهادن وقت کافی بخوانید کسانیکه در ایرا ن هستید  ونمیتوانید درخواست پیوست را برای ما روان کنید
 برای دریافت گواهی به پائین صفحه بروید.
توجه!!  از طریق همین کانال تلویزونی ما"مهرتی وی دات کام" شما میتوانید24/24  ۲۴ساعت فیلمهای سینمائی و شوهای تلویزیونی نمایشنامه و انواع موزیکها را بهمراه خبر و سخنرانی میزگرد و مصاحبه وبرنامه های زنده ی پر شور و جنجالی  را تماشا کنید به دیگران "مهرتی وی دات کام" و پرسیان سی ان ان را معرفی کنید
و تلویزیون ما بزبان فرانسوی:ا
و نیز رادیو آوای ایران از سال1985 تا به امروز
www.AvaIran.com
 
برای دیدن نمونه های ویدئوئی از پیوند زناشوئی بسبک آریائی و خرید کتابهای ما به فریاد دات نت بروید
www.Faryad.Net
برای دیدن برنامه های رادیو و تلویزیونی ما بزبان پارسی و یا فرانسوی به مهر تی وی دات کام بروید
www.MehrTv.com
برای خواندن تازه ترین مقالات به آزاد دات بی بروید
www.Azadi.be
برای دیدن سالنامه هفت هزارساله آریائی میترائی به هفت هزار سال دات کام بروید
www.7000sal.com

آ
پیوستن به آئین کهن اوستا هیچ هزینه ای ندارد به سایت زرتشت رفته و خوب بخوانید و بیاموزید و گواهی خود و یاران و خویشان را دریافت کنید
http://efsha.be 
برای آشنائی به پاسخ به دهها پرسش و گفتار استاد سیاوش اوستا رهبر جهانی نو زرتشتیان جهان به  یا آزادی دات بی بروید بروید